Ciekawe przypadki

Prawidłowe naliczanie VAT

Projekt analizy płatności dokonywanych różnymi środkami płatniczymi, w tym kartami lojalnościowymi, pod kątem prawidłowości naliczania VAT. Dane pochodzące z kilku różnych systemów informatycznych zostały poddane procesowi czyszczenia i ujednolicania, a następnie łączenia poprzez różne identyfikatory systemowe. Kategoryzacja danych wymagała dodatkowo analizy wzajemnych zależności dat i sald, jak również śledzenia zmienności pewnych cech w czasie. Projekt umożliwił naszemu klientowi odzyskanie nadpłaconego podatku VAT.

Ulga technologiczna

Projekt analizy i kwalifikowania wydatków przeznaczonych do uzyskania ulgi technologicznej. Współpraca z kilkoma ośrodkami naukowymi zaowocowała możliwością skorzystania przez naszego klienta z takiej ulgi na przestrzeni siedmiu lat podatkowych.

Analiza danych z geokodowaniem

Projekt silnego czyszczenia i analizy danych ilościowych w powiązaniu z analizą danych adresowych umożliwił naszemu klientowi zbudowanie prawidłowego obrazu zarządzanej sieci składającej się z kilkuset tysięcy punktów rozmieszczonych w całej Polsce.

Warto z nami współpracować

Rozwój nowych technologii stawia przed biznesem kolejne wyzwania, a nas inspiruje do aktywnego tworzenia nowych narzędzi i rozwiązań cyfrowych, które oferujemy klientom wraz z eksperckim doradztwem w zakresie innowacji, IT, podatków i prawa. Dzięki kompleksowej usłudze klienci mogą usprawnić procesy decyzyjne w swoich firmach i w bezpieczny sposób rozwijać biznes, uwzględniając przy tym aspekty prawno-podatkowe.

Naszym klientom oferujemy kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami informatycznymi, w szczególności realizowanymi dla firm z branży telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej oraz bankowo-finansowej. Specjalizujemy się w budowie i rozwoju oprogramowania, integracji dużych ilości danych cyfrowych, a także analizie zbiorów transakcyjnych. Zapewniamy również kontrolę jakości danych wraz z ich odpowiednim profilowaniem.

Prowadzimy analizy biznesowe i systemowe, które mają na celu identyfikację błędów i problemów, z jakimi aktualnie zmaga się przedsiębiorca. Proponujemy optymalne rozwiązania dostosowane do możliwości i potrzeb klienta, wskazujemy na aktualne potrzeby zmian i możliwe ścieżki rozwoju organizacji. Wprowadzamy zmiany do systemów informatycznych, aby ułatwić ich adaptację do zmieniających się warunków otoczenia zewnętrznego.

Subskrybuj blogi